Designstrategi

Ett designstrategiskt arbete innebär att vi tar avstamp i företagets värdegrund, marknadsplan och andra interna dokument som beskriver verksamheten. Vi tar även hänsyn till konkurrenter och externa faktorer. Fokus är alltid det faktiska slutresultatet, att designen fungerar både i tryck och digitala enheter. Vi arbetar strategiskt med en helhetssyn och en långsiktighet i vår design. Som renodlad designbyrå har vi ett större fokus på den strategiska delen av design än vad traditionella reklambyråer och kommunikationsbyråer har.

designstrategi uppsala design