Grafisk Profil

En grafisk profil är en viktig del för att skapa ett företags identitet. Identiteten har flera beståndsdelar som typsnitt, färger och eventuella grafiska element. I den grafiska manualen specificeras val av typsnitt och vikter (tex light, regular och bold), färgpalett och eventuella toner och gradienter. Här beskrivs även versioner av logotypen. Den grafiska manualen innehåller riktlinjer för användning av logotyp, typsnitt och färg. Vi arbetar alltid ”mobile/digital first”. Det innebär att den grafiska identiteten är optimerad för att fungera i en digital miljö, till exempel i en smartphone. Med en tydlig grafisk manual blir det mer kostnads- och tidseffektivt vid produktion. Dessutom säkerställer man att företagets identitet är konsekvent över tid.

grafisk-profil-design-uppsala