50% rabatt till kvinnor

Enligt  ”GEM 2018”, ett årligt forskningsprojekt där entreprenörskapet analyserats i 54 länder, sjunker kvinnligt företagande till rekordlåga nivåer. Enligt studien  var endast 4% av de bolag som startades förra året grundat av kvinnor. Marknadsföring och design är en grundläggande del för att kunna växa och etablera sig på marknaden. Därför erbjuder vi på Gistvall Holm 50% rabatt på våra tjänster till företag med 100% kvinnligt ägande i Uppsala län under resten av 2019. På så sätt kan vi stötta kvinnligt företagande i Uppsala. Kontakta oss för att få veta mer om erbjudandet och vårt tjänsteutbud.

kontakt@gistvallholm.se