Swedish Zombie – Pål Eggert

Uppdrag
Bokomslag

Beskrivning
Dödfödd är uppföljaren på Pål Eggerts rosade skräckroman Borde vara död. Bokförlaget Swedish Zombie tog över utgivningen i samband med bok två, och Gistvall Holm fick i uppdrag att ta fram ett renodlat skräckomslag som ska kunna adapteras till bok tre, men också nyutgivning av bok ett senare. Gistvall Holm stod för foto, bildredigering och design.