Årets Paneldeltagare Connect

Henrik Gistvall på Gistvall Holm har för andra gången utsett till årets paneldeltagare på Connect Uppsala. Motiveringen lyder:
”Henrik har visat stort engagemang och har bestämt men ödmjukt väglett entreprenörerna i Connects kompetenspaneler. Henrik har generöst bidragit med sin kompetens vilket lett till att ett flertal företag har kunnat utveckla sina tillväxtstrategier på ett klokare sätt.