Gidås

Uppdrag
Symbol, logotyp

Beskrivning
Gidås är en konsultverksamhet som fokuserar på hållbarhetsfrågor, som hållbarhetsredovisning och trendanalyser. Kunder, investerare och medarbetare ställer allt högre krav på att företag, myndigheter och organisationer arbetar transparent. Dessutom innebär nya lagkrav att fler svenska företag måste hållbarhetsrapportera. Målet är att företag ska arbeta långsiktigt med hållbarhet i fokus.

Gistvall Holm tog fram en symbol med ett blad eller en droppe som utgångspunkt, där G:et symboliserar kretsloppet. Färgerna har kopplingar till både det tekniska och naturliga. Typografin är klassisk och enkel för att ge verksamheten tyngd och en känsla av kompetens.