Inossia

Uppdrag
Symbol, logotyp

Beskrivning
Inossia är ett medtech-företag som utvecklar mjukgörare för bencement vid behandling av benskörhet. Gistvall Holm tog fram en symbol som ett komplement till Inossias nuvarande logotyp, som endast bestod av en ordbild. Symbolen gör att logotypen blir mer flexibel och kan användas i olika medier. Till exempel som en tydlig avsändare för små storlekar i tryck, som på förpackningar. Dessutom får man en bra ikon för användning som profilbild på sociala medier.

Idén bakom logotypen är ryggraden som är ett vanligt användningsområde för produkten. Dessutom framträder en ”I”-form med kopplingar till företagsnamnet.

Inossia tilldelades pris som ett av årets Bona Postulata-företag 2018. Priset tilldelas företag med säte i Uppsala län med tillväxtpotential.