Invest in Green

Uppdrag
Logotyp och grafisk identitet

Beskrivning
Invest in Green är en arena för att höja medvetenheten om vikten av hållbarhetsfrågor hos investerare, för att på så sätt öka investeringstakten i gröna bolag. Uppsala växer och syftet med Invest in Green är att främja tillväxten och skapa fler arbetstillfällen på ett hållbart sätt. Invest in Green 2019 tog plats på Uppsala Konsert & Kongress i samband med Solelsmässan.  Gistvall Holm tog fram en flexibel logotyp som kan utvecklas för varje år med ett nytt årtal. Formen i logotypen ska skapa känslan av kreativitet, miljö och mångfald.