Kuratorskonventet

Uppdrag
Logotyp och grafisk identitet

Beskrivning
Kuratorskonventet är samarbetsorganet för Uppsalas tretton studentnationer. Det bildades 1831 för att öka samarbetet mellan nationerna och tillvarata nationernas gemensamma intressen. Logotypen har utgångspunkten i två K:n, där det ena står bakom det andra för att symbolisera att Kuratorskonventet är organet bakom nationerna. Färgskalan och typografin är framtagen för att ta höjd för både ungdomliga satsningar men även seriösare samarbeten med företag och myndigheter. Designen är oftast lekfull i kommunikationen mot studenter, men kan växla över till en mer klassisk och traditionell form som tar fasta på anorna i organisationen, som vid ett jubileum eller gasque.