Lazarus

Uppdrag
Logotyp, grafisk profil och webbdesign

Beskrivning
Lazarus Industriförvaltning är ett investeringsbolag som söker en aktiv ägarroll i bolag som befinner sig i en utsatt position men påvisar operativ förbättringspotential. Logotyp och identitet togs fram för att förmedla seriositet, kunskap och trygghet, samtidigt som man vill förmedla känslan av en modern partner med kapacitet att förbättra bolag. I samband med förnyelse av identiteten tog Gistvall Holm fram en ny hemsidesdesign.