Mäklare Kulling

Uppdrag
Logotyp, grafisk profil, trycksaker, digitalt

Beskrivning
Mäklare Kulling är en av Uppsalas äldsta mäklarfirmor. Vid återgången till att bli en fristående mäklarfirma uppdaterades logotyp och grafisk profil. Logotypen består av ett ”K” som vridits 45°. Ett grafiskt mönster som liknar gator och kvarter framträder. Den grafiska profilen är framtagen utifrån principen ”digital first” vilket innebär att typsnitt och färger är optimerade för digitala miljöer som hemsidor och sociala medier samtidigt som den ska fungera lika bra vid print.

Kundcitat
”Vi har anlitat Gistvall Holm under omläggningen av ny logotype och grafisk profil för Mäklare Kulling. De arbetar effektivt och lyhört samt förstår snabbt kundens intention med uppdraget men kommer också med egna inputs, idéer och erfarenheter. Gistvall Holm har örat mot marknaden och är uppdaterad på trender och riktningar i en bransch som förändras snabbt. Det ‘kostymbyte’ som de hjälpte oss med anser vi ligger ‘i tiden för framtiden’”
Lars Hedström, VD & Fastighetsmäklare, Mäklare Kulling

Kulling1

Kulling5

Kulling2

Kulling3

Kulling4