MUNK

Uppdrag
Symbol, logotyp

Beskrivning
MUNK Engineering är ett byggingenjörsföretag som främst arbetar som underkonsult till flera stora svenska företag inom bygg och underhåll. Fokus ligger på stål och betong, där logotypen ska förmedla en hög kunskapnivå och seriositet. M-symbolen kombinerar formen av faktisk konstruktion med en omöjlig form. Den blir en stark, unik logotyp som blir brukbar på allt från små digitala storlekar till större tryck som bildekor. Ordbilden är satt i ett monospace-typsnitt för att förstärka kopplingen till att MUNK jobbar på ett tekniskt och teoretiskt plan. Materialval i visitkort är silverfolie och ett ruffare, grått papper, för att ge en taktil känsla av materialen MUNK fokuserar på. En mörkblå komplementfärg signalerar lugn och kompetens, och har kopplingar till bygg och ingenjörsskap i stort.