Prestationsbyrån

Uppdrag
Logotyp, grafisk identitet och webbdesign

Beskrivning
Prestationsbyrån är ett konsultföretag som arbetar med prestationer inom organisationer. Ett vitt begrepp som både innefattar arbete på individ- och gruppnivå. Ledarskap och medarbetare. Utmaningar och återhämtning. Gistvall Holm har tagit fram en ny logotyp och identitet som bättre förmedlar prestationsbyråns värderingar. Symbolen för tankarna till ett berg med ett slutmål, men även till Prestationsbyråns egen produkt ”energiindex” som mäter av individens psykologiska och fysiologiska processer. Prestationsbyrån har fått en varm inbjudande och mänsklig färgskala. Typografin ska vara tydlig och lättläst. I samband med den nya identiteten designades en ny hemsida som både är mobilanpassad och kommunicerar verksamheten tydligare.

Kundcitat
”Vi behövde en grafisk profil som speglade vår identitet som bolag. Efter en effektiv och professionell workshop så fångade de in vår själ och levererade en logga, grafisk profil och webdesign som var mitt i prick. Vi är oerhört imponerade av deras öppenhet och snabbhet. Vi har redan involverat dem i flera andra projekt som vi ser mycket fram emot!”
Jonas Elfort Ek, Senior konsult, VD och grundare av Prestationsbyrån

Prestationsbyrån Logotyp Symbol Design

Prestationsbyrån Webbdesign

Prestationsbyrån Design Grafiskprofil Profil Färgskala

Prestationsbyrån Grafisk identitet Profil Typsnitt Typografi

Guldfoliering block Prestationsbyrån