Regal

Uppdrag
Kommunikationskoncept, undervarumärkeslogotyper, grafisk profil och 3d-illustrationer

Beskrivning
Regal Components tillverkar elektriska drivsystem och olika sensorer som behövs i nästan alla typer av maskiner, alltid gömda och alltid viktiga för funktionen. Kommunikationskonceptet tog fasta på just det – att Regal finns nästan överallt, utan att man kan se det på ytan. Utgångspunkten var att kunna arbeta med en stor variation av bilder som tillsammans med korta textbudskap skapar intresse och unikitet. På så sätt är konceptet enkelt att utveckla och ta vidare internt på olika plattformar.

I samband med kommunikationsarbetet togs ett system för undervarumärken fram, för att särskilja mellan de olika produktområdena. Varumärkena togs fram med utgångspunkt i att Regal bistår med små men vitala produkter, som tillsammans skapar funktionalitet. Resultatet blev ett system av rena former som tillsammans kan skapa en stor bredd av symboler, med start i Regasense och Regamotion.

”Gistvall Holm lyckades översätta våra tankar och idéer till ett mycket snyggt och genomtänkt koncept. Att de samtidigt är konkreta och tydliga i sin affär och leverans uppskattas mycket.”
-Sofia Löfstrand, CEO Regal Components