Siren identitet

Uppdrag
Uppdatering av logotyp och grafisk profil

Beskrivning
Siren är en av Sveriges ledande nyhetsbyråer. Gistvall Holm fick i uppdrag att uppdatera och modernisera den befintliga identiteten. Framförallt att anpassa den digitalt. Logotypen justerades försiktigt och gjordes luftigare för att vara läslig vid små storlekar på skärm. Färgskalan breddades och typsnitten uppdaterades för att vara optimerade för webb och andra digitala kanaler.