Studentbokhandeln Pop-up

Uppdrag
Logotyp, koncept, poster, flyer, vepa, rollup, beachflagga

Beskrivning
Studentbokhandeln ville ha ett verktyg för att befinna sig närmare studenterna. Att sälja litteraturen studenter behöver, på plats där de studerar. Konceptet Pop-up gör bokhandeln flyttbar och gör att den kan befinna sig i områden som annars är svåra att nå, som campus, förorter etc. Det gula och rosa kampanjmaneret har hög synlighet  och nyttjandet av beachflaggor ställda på själva bokbussen gör att man får fysisk höjd och syns bra på långt håll.

I samband med terminsstart 2017 testades konceptet under 4 dagar vid Pollacksbacken/Ångströms. Förutom direkt försäljning agerade pop-upen även marknadsföringsplats och språngbräda för att tala om nattöppetkampanjen som var igång parallellt.

Studentbokhandeln popup logotyp

vepa kampanj

beachflag kampanj design studenter

vepa kampanj 2

flyer kampanj design