Upplands Energi

Uppdrag
Illustration

Beskrivning
Upplands Energis projekt KlubbEl är ett samarbete med ett antal sportklubbar i Uppland. Målet är att främja lokala klubbverksamheter och samtidigt ge förmånliga elpriser. Gistvall Holm har löpande tagit fram illustrationer för de olika sporterna som ryms i upplägget, hela tiden med utgångspunkt i företagets grafiska profil. Det visuella uttrycket hämtar inspiration från sportaffischer från 1900-talets första hälft. Känslan ska vara en poster från ett gammalt OS- eller VM-arrangemang.