Uppsala Fotofestival

Uppdrag
Logotyp, grafisk profil, design och trycksaker

Beskrivning
Uppsala Fotofestival är en återkommande foto-biennal i Uppsala. Festivalen vill ge fler fotografer en mötesplats och ett forum för att visa upp sin fotografiska konst, samt inspirera till vidareutveckling, samarbete och synlighet. Uppsala Fotofestival vill att festivalen ska bli ett återkommande inslag i Uppsalas kulturliv och locka fotografer från hela världen att delta. I Uppdraget ingick göra festivalens logtyp och grafiska profil tydligare och skapa en tydlig identitet. Målsättningen var att profilen ska kännas både internationell och professionell.

Idén till Uppsala Fotofestivals symbol kommer från principen i den mest grundläggande formen av fotografi, camera obscura, hålkameran. Det reflekterande ljuset från ett objekt passerar ett hål och avbildar objektet upp och ner på ett media. De två F:en uttolkas som foto och festival.

UFF1

UFF2

UFF3

UFF4