Uppsala investerarnätverk

Uppdrag
Symbol, logotyp, identitet

Beskrivning
Genom Connect får tillväxtföretag unika möjligheter att testa och presentera sina idéer på marknaden, få värdefulla råd och kontakter som också ger möjlighet att söka kapital.

Som en del i Connect finns Uppsala Investerarnätverk. Nätverket består av privatinvesterare, affärsänglar och investeringsbolag. Nätverket är medlemmar i Svenska Riskkapitalföreningen och bjuds in regelbundet för att träffa företag som har genomgått Connects processer eller fått hjälp av andra aktörer från innovationssystemet. 

Idén till symbolen är en diamantform som utgår från Connects symbol, ”fylkingpilen” och baseras precis som den på geometriskt placerade cirklar. Symbolen blir tydlig även i små storlekar, både digitalt och i tryck. Dessutom visar den en tydlig koppling till Connects verksamhet. Till den har en sober färgskala tagits fram med en mörkblå färg som harmonierar med Connects övriga färger.

Kundcitat
”Gistvall Holm har verkligen lyckats fånga den känslan vi ville åt av ett exklusivt investerarnätverk som samtidigt andas värme och gemenskap”
Arvid Callin Nerdal, Connect, ansvarig för Uppsala Investerarnätverk

Uppsala tagline

Jämförelse Connect Uppsala Investerarnätverk Profil färger färgskala