Windevo

Uppdrag
Logotyp & grafisk profil

Beskrivning
Windevo är en ny vindkraftverksoperatör. Koncernen bildades 2018. Gistvall Holm fick i uppdrag att ta fram logotyp och grafisk profil. Utgångspunkten för symbolen är kombinationen av bokstaven W samt den abstrakta formen av rörelsen hos ett vindkraftverk. Den stigande formen ger en känsla av ökande vind eller energi. Orange och blått kontrasterar varandra som primärfärger, med kopplingar till energi och teknik. Komplementfärgerna ljusblått och grönt kopplar på miljöaspekten i företagsidén.