Publicerad den

Förbättra arbetsmiljön med medarbetarundersökningar

Oavsett om man arbetar med grafisk design och marknadsföring eller något helt annat, är det viktigt att trivas på jobbet. Trivs man inte så presterar man inte bra och därför är det viktigt att göra allt man kan för att gynna anställdas trivsel. Det gör man enklast genom att ta reda på hur anställda egentligen har det och det kan man bäst göra med hjälp av en medarbetarundersökning.

Ta reda på fakta – gör en medarbetarundersökning

Alla arbetsplatser kan få problem med arbetsmiljön och det kan bidra till att anställda inte trivs på jobbet. Vad som orsakar den dåliga arbetsmiljön kan vara många olika saker, till exempel kan osämja mellan kollegorna vara en orsak eller att arbetsuppgifterna är otydliga eller dåligt upplagda. Vad som helst kan faktiskt bidra till att man inte trivs på sin arbetsplats. För att kunna göra något åt saken behöver man dock ha tillräckligt med underlag för att kunna vidta åtgärder. Det är inte förrän man vet vad problemet är som man kan rätta till det. En medarbetarundersökning är ett smart och effektivt sätt att ta reda på vad anställda tycker och tänker om saker och ting. Därigenom kan man hitta brister i både arbetsmiljö och arbetsrutiner. En medarbetarundersökning kan göras anonymt, vilket kan vara bra om det finns frågor som kan vara känsliga att svara på.

Efter medarbetarundersökningen – vidta åtgärder

Efter att man har utfört en medarbetarundersökning är det mycket viktigt att man följer upp med handling. Annars är risken stor att anställda förlorar förtroendet för ledningen när de känner att deras åsikter och engagemang inte spelar roll. En medarbetarundersökning är nämligen ett väldigt bra sätt att få anställda att känna sig delaktiga och uppskattade, men det förutsätter att undersökningarna faktiskt leder till något. Risken som finns med att inte vidta åtgärder är att man får en arbetsgrupp som presterar ännu sämre och det mår inte företaget bra av i längden. Om man inte har för avsikt att göra något åt eventuella problem som kan finnas är det bättre att inte göra någon medarbetarundersökning alls, så att anställda slipper känna sig lurade.

Publicerad den

Logotypen spelar huvudrollen i marknadsföringen

Ett företag behöver en logotyp av något slag. Det är viktigt att logotypen representerar verksamheten och är designad på ett tilltalande sätt. Logotypens främsta uppgift är att skapa igenkänning och spelar en central roll i varumärkets visuella identitet. Eftersom logotypen är varumärkets ansikte utåt är det viktigt att den har en genomtänkt grafisk design. Det är klokt att anlita någon som vet hur en logotyp ska skapas för att få det bästa resultatet. Kolla in https://klingit.com/sv/ som är proffs inom grafisk design om du vill ha bra hjälp.

Betraktaren ska lägga logotypen på minnet

En logotyp ska spegla företagets kärnvärden och skapa nyfikenhet hos personen som betraktar den. Helst ska det finnas något som retar ögat lite för att logotypen ska fasta på näthinnan. Det kan vara något som en betraktare inte märker eller tänker på men det är betydelsefullt. Logotyper som är för polerade och harmoniska lägger människor sällan på minnet. Logotypen ska helst av etsa sig fast i medvetandet på personer som sett den. För att lyckas få en sådan logotyp ska du gå in på https://klingit.com/sv/ och kontakta dem. Du kan på https://klingit.com/sv/ se vad de har lyckats skapa för andra företag.

Betraktaren ska bli nyfiken

Logotypen ska helst av allt inte likna någon konkurrents logotyp. Då är det väldigt lätt att din logotyp blir en i mängden. Mediebruset är starkt och du behöver ha en logotyp som kan sticka ut. Den behöver uttrycka en personlighet för att kunna skapa känslor hos betraktaren. På några sekunder ska logotypen kunna berätta det företaget står för. Den ska även kunna delge något om företaget i fråga. Människor ser hundratals logotyper under en dag och just därför är designen viktig.

Logotypen har betydelse för marknadsföringen

En bra logotyp bör vara tidlös och vara gångbar även om 15 år. Tänk på att logotypen ska kunna gå att använda i olika sammanhang. Den ska passa lika bra på en t-shirt som en penna. Kolla på andra företags logotyper för att få inspiration. När varumärket är starkt kommer det vara till stor hjälp när det kommer till marknadsföring av olika slag. Marknadsföringen får större genomslagskraft med en bra logotyp.