Publicerad den

Förbättra arbetsmiljön med medarbetarundersökningar

Oavsett om man arbetar med grafisk design och marknadsföring eller något helt annat, är det viktigt att trivas på jobbet. Trivs man inte så presterar man inte bra och därför är det viktigt att göra allt man kan för att gynna anställdas trivsel. Det gör man enklast genom att ta reda på hur anställda egentligen har det och det kan man bäst göra med hjälp av en medarbetarundersökning.

Ta reda på fakta – gör en medarbetarundersökning

Alla arbetsplatser kan få problem med arbetsmiljön och det kan bidra till att anställda inte trivs på jobbet. Vad som orsakar den dåliga arbetsmiljön kan vara många olika saker, till exempel kan osämja mellan kollegorna vara en orsak eller att arbetsuppgifterna är otydliga eller dåligt upplagda. Vad som helst kan faktiskt bidra till att man inte trivs på sin arbetsplats. För att kunna göra något åt saken behöver man dock ha tillräckligt med underlag för att kunna vidta åtgärder. Det är inte förrän man vet vad problemet är som man kan rätta till det. En medarbetarundersökning är ett smart och effektivt sätt att ta reda på vad anställda tycker och tänker om saker och ting. Därigenom kan man hitta brister i både arbetsmiljö och arbetsrutiner. En medarbetarundersökning kan göras anonymt, vilket kan vara bra om det finns frågor som kan vara känsliga att svara på.

Efter medarbetarundersökningen – vidta åtgärder

Efter att man har utfört en medarbetarundersökning är det mycket viktigt att man följer upp med handling. Annars är risken stor att anställda förlorar förtroendet för ledningen när de känner att deras åsikter och engagemang inte spelar roll. En medarbetarundersökning är nämligen ett väldigt bra sätt att få anställda att känna sig delaktiga och uppskattade, men det förutsätter att undersökningarna faktiskt leder till något. Risken som finns med att inte vidta åtgärder är att man får en arbetsgrupp som presterar ännu sämre och det mår inte företaget bra av i längden. Om man inte har för avsikt att göra något åt eventuella problem som kan finnas är det bättre att inte göra någon medarbetarundersökning alls, så att anställda slipper känna sig lurade.