Publicerad den

Grafisk design – inte bara marknadsföring

Grafisk design är ett begrepp som många förknippar med marknadsföring. Till exempel kan grafisk design användas för att utforma logotyper, förpackningar och annat som handlar om att nå ut med varor eller produkter. Men grafisk design kan även användas på andra sätt. Bland annat kan tavlor vara utformade på ett sätt, så det mest lämpliga är att kalla det för grafisk design.

Vad är grafisk design egentligen?

Grafisk design kan också kallas för grafisk formgivning och det handlar om att använda text, färgsättning, bilder med mera för trycksaker eller digitala system. Till grafisk design kan till exempel typografi och kalligrafi räknas, som handlar om hur text utformas rent utseendemässigt. Framförallt handlar grafisk design om att skapa en helhet där olika text- och bildelement används tillsammans för att kommunicera och nå ut med ett visst budskap. Det kan användas till marknadsföring, men samma tekniker kan användas för att skapa tavlor och annan konst. Ibland kallas det då grafisk konst istället. Grafisk formgivning är ett stort område där mycket ingår. Det gör att det också överlappar en rad andra områden som illustration, fotografi, arkitektur, bildkonst, inredning och mode. Därför finns det ingen skarp gräns mellan grafisk design som används för marknadsföring och grafisk design som säljs som tavlor eller för ett annat användningsområde. Till exempel kan exakt samma motiv tryckas som en annons, på en t-shirt och på en affisch. Det enklaste är då att kalla alltihop för grafisk design, även om det går att kalla trycket på t-shirten för mode och trycket på affischen för konst. Ofta blir det utseendet som avgör om det kallas grafisk design eller inte. Har det ett formspråk som förknippas med grafisk design kommer det sannolikt kallas för det, oavsett hur det används.

Arrangemang och samverkan

I grafisk design handlar det mycket om att arrangera olika element och hur de samverkar med varandra. Att använda text i kombination med bilder, färger och former är det vanliga i grafisk design. Det går dessutom att använda kontraster, mönster, rörelse, proportioner, upprepningar och liknande för att skapa särskilda effekter. Hur de olika inslagen används och vilka metoder som är mest effektiva beror på syftet. Ska det användas digitalt, tryckas på en vara, eller är det en logga som måste kunna användas och vara tydlig i en mängd olika sammanhang? När något skapas för att fungera som tavlor handlar det mer om att hitta det som passar som konst och kan tilltala människor.

Kommunikation

Både tavlor och annan konst handlar om kommunikation, vilket även marknadsföring gör. Att det blir överlappande områden är därför inte så konstigt. Modern konst har dessutom ofta närmat sig det grafiska, både formmässigt och i sättet att kommunicera. Idag är det ett formspråk som vi är väldigt vana vid, och därför kommer ingen tycka att det är märkligt att ha tavlor med grafisk design. Inte ens när det handlar om reproduktioner av reklambilder lär någon lyfta på ögonbrynen. Därför kan du välja ut de tavlor du tycker är snyggast, skapa en helhet som passar i just ditt hem, och låta grafisk design bli en del av din inredning.